537 100 151     Chocicza Wielka 12a, 62-300 Września     Polub nas na Facebook'u

Regulamin

Regulamin IgnasiakSport          
 
Zasady ogólne
 
 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług IgnasiakSport (zwany dalej IS) w Chociczy Wielkiej
 2. Wysokość opłat za korzystanie z usług podana jest w cenniku dostępnym w recepcji IS i na stronie www.ignasiaksport.pl
 3. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 24.00, w soboty i niedziele od 7.00 do 22.00.
 4. Korzystanie z usług IS, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 16.00 oraz po 22.00 oraz w soboty i niedziele jest możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji.
 5. Kawiarenka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 22.00
 6. Wstęp do IS oraz uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania i przestrzegania jego postanowień.
 7. Z oferty klubu mogą korzystać osoby zdrowe /bez przeciwwskazań zdrowotnych/.
 8. Na terenie obiektu zabrania się:
  • wnoszenia napojów alkoholowych
  • palenia tytoniu
  • używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • używania niewłaściwego obuwia na korcie do gry
  • wnoszenia napojów w szklanych i otwartych naczyniach
 9. Za zniszczenia majątku IS spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa. Wysokość kary finansowej określana jest w zależności od wartości majątku.
 10. Sprzęt i urządzenia IS należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika IS. IS nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w IS. 
 11. IS nie ponosi odpowiedzialności, za będące własnością Klienta przedmioty, pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie. 
 12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w IS. Pozostawione przez Klienta rzeczy są przechowywane w IS przez okres 2 tygodni. IS zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów. 
 13. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek, okularów i ręczników.
 14. Na terenie klubu należy stosować się do zaleceń obsługi klubu i instruktorów.
 15. Zakładając konto w Ignasiaksport Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez IS swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. 
  Administratorem danych osobowych jest: PPHU Keraj Jarosław Ignasiak
 16. IS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
Zasady rezerwacji i opłacania usług
 1. W IS można płacić za towary i usługi:
  1. Gotówką
  2. Kartą kredytową
  3. Przelewem na konto
 2. Rezerwacji można dokonywać online poprzez stronę www.ignasiaksport.pl, telefonicznie lub w recepcji IS.
 3. Rezerwować można wynajęcie kortu do squash, tenisa oraz sauny.
 4. Podstawą do korzystania z kortów i sauny jest opłacenie rezerwacji.
 5. Istnieje możliwość opłacenia rezerwacji wykupionym uprzednio karnetem, punktami lub abonamentem. Typy karnetów, punktów oraz ceny za abonament opisane są w aktualnym cenniku.
 6. Karnety, punkty oraz abonament upoważniające do korzystania z usług IS są przypisane do Klienta i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są terminem ważności, a opłacone nie podlegają zwrotowi lub zamianie.
 7. Abonament jest formą rezerwacji na cały sezon (letni lub zimowy). Klient wykupując abonament ma gwarancję rezerwacji na konkretny dzień i godzinę. Abonament opłaca się z góry do 5-dnia za każdy miesiąc z zastrzeżeniem, że pierwsza opłata jest w podwójnej wysokości i dotyczy pierwszego miesiąca rezerwacji oraz kaucji rozliczanej w ostatnim miesiącu sezonu. Jeżeli Klient nie opłaci w terminie kolejnej raty abonamentu IS zastrzega sobie możliwość odblokowania danego terminu dla innych użytkowników, a opłacona kaucja przepada. Jeżeli klient nie może skorzystać z wykupionej w abonamencie rezerwacji, to może na 24 godz. przed zarezerwowanym terminem przesunąć go na inny dostępny w systemie rezerwacji termin. W przypadku gdy dostępny termin będzie z droższego zakresu godzin niż wykupiony abonament klient zobowiązany jest dopłacić różnice w cenie.
 8. Punkty są formułą opłacania rezerwacji polegającą rozliczaniu rezerwacji punktami. Klient wykupuje pakiety punktów zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pakiet punktów ma ograniczony termin ważności. Niewykorzystane punkty przepadają z zastrzeżeniem że jeżeli klient dokupi kolejny pakiet punktowy „stare” punkty mają termin wykorzystania zgodnie z nowym pakietem.
 9. Aby zrezygnować z rezerwacji należy wykonać anulowanie samodzielnie poprzez system online lub powiadomić IS telefonicznie. Zrezygnować można najpóźniej na 24 godz. przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę za wynajem kortu. Ta formuła nie dotyczy rezerwacji w systemie abonamentowym.
Zasady korzystania z kortów squash
 1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, halowym obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie nie zostawiającej śladów na podłodze, często oznaczone napisem "non marking". W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa IS ma prawo odmówić wstępu na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort. 
 4. Ze względów bezpieczeństwa osoby poniżej 18 roku życia mają obowiązek gry w okularach ochronnych. Osobom pełnoletnim zaleca się również ich stosowanie. 
 5. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Przed rozpoczęciem gry konieczne jest wykonanie rozgrzewki.
 7. Zabrania się wnoszenia przedmiotów na kort..
 8. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
Zasady korzystania z kortu tenisowego
 1. Korty do tenisa wynajmowane mogą być na 60 minut, 90 minut oraz 120 minut
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i czystym (zmienianym w szatni) obuwiu do tenisa ziemnego, po opłaceniu rezerwacji.
 4. Zabrania się wnoszenia na kort kolorowych napojów.
 5. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania porządku.
 6. Wyszczotkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach wynajętego czasu gry.
 7. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
 
 
Zasady korzystania z sauny
           
 1. Saunę wynajmuję się na 60 minut. W saunie może przebywać maksymalnie 4 osoby
 2. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie mogą korzystać  tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna (korzystanie z sauny przez dzieci poniżej 6 roku życia i osoby powyżej 50lat powinno być skonsultowane z lekarzem).
 3. Obowiązkiem każdego użytkownika sauny jest posiadanie ręcznika.
 4. Do sauny należy wejść po dokładnym umyciu całego ciała i jego osuszeniu.
 5. Korzystający z sauny przed rozpoczęciem kąpieli zobowiązani są zdjąć wszelkie metalowe przedmioty oraz ozdoby, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 6. W saunie bezwzględnie zabrania się:
  • Przesuwania, dotykania gorących kamieni i pieca
  • Siedzenia, leżenia bezpośrednio na deskach ławek bez użycia ręcznika
  • Przebywania w okularach i szkłach kontaktowych
  • Nieuzasadnionego używania sygnału alarmowego
  • Otwierania i próby zmian ustawień sterownika sauny
  • Spożywania posiłków i alkoholu
  • Niszczenia wyposażenia sauny.
 7. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić obsługę IS lub skorzystać z przycisku alarmowego, który znajduje się przy wewnątrz kabiny sauny.
 8. Korzystający z sauny zobowiązany jest do przestrzegania opłaconego czasu pobytu oraz punktualnego opuszczenia pomieszczenia sauny.
 
 
benefitsystem           fitprofit           oksystem