52.312016,17.515544


 | A D R E S : 

Chocicza Wielka 12a
62-300 Wrzesnia

 | N U M E R  K O N T A K T O W Y :  

Recepcja Kompleksu IS:
537 100 151

Organizacja imprez okolicznościowych i konferencji: 
665 115 005


Dział promocji i marketingu:

605 984 440

 | A D R E S   E - M A I L :  

kontakt@ignasiaksport.pl

 | W S P Ó Ł R Z Ę D N E  G P S :  

52.312016°N, 17.515544°E

 | D A N E   D O  P R Z E L E W U :  

PBS o/Września
nr konta: 63 9681 0002 0022 7146 3000 0010

PPHU Keraj Jarosław Ignasiak
ul. Słoneczna 2, 62- 300 Września