| od poniedziałku do piątku |  
od 07:00 do 24:00

  | soboty, niedziele i święta |  
od 07:00 do 22:00